หน้าหลัก > ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม > 📣ประกาศผล 50 ทีมที่ผ่านรอบแรก True Young Producer Awards 2023
📣ประกาศผล 50 ทีมที่ผ่านรอบแรก True Young Producer Awards 2023
📣ประกาศผล 50 ทีมที่ผ่านรอบแรก True Young Producer Awards 2023
18 Sep, 2023 / By earthagendafoundation
Images/Blog/An4HKXFk-line_oa_chat_230918_141454.jpg

ทรูปลูกปัญญา, สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ทรูวิชั่นส์, กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี และ Earth Agenda Foundation

ประกาศ 50 รายชื่อ ‘มือปราบไซเบอร์วัย Young’

ในการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 19 หัวข้อ ‘ยั้งก่อนคลิก คลิกเมื่อชัวร์’ จากผู้สมัครทั้งสิ้น 564 ทีม จาก 69 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ดังนี้  

*40 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ*

1. ทีม งานนี้น้องขอเต็ม

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

2. ทีม มนุษย์นิ้ว

คณะสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ

3. ทีม ข้าวหน้าเป็ด

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จ.ปทุมธานี

4. ทีม Deeceus

คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

5. ทีม แมวอ้วน

คณะศิลปกรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

6. ทีม Onlyone Animate

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

7. ทีม ไข่เจียวโดนใจ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

8. ทีม TEAM

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นนทบุรี

9. ทีม 3 สาวทรีแองจี้

คณะวิทยาการสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

10. ทีม 4U

คณะวิทยาการสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

11. ทีม ENTER

คณะวิทยาการสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

12. ทีม T1

คณะวิทยาการสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

13. ทีม สองคนเพื่อนตาย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นนทบุรี

14. ทีม Final draft

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี

15. ทีม BJN

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

16. ทีม Manitah

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ กรุงเทพฯ

17. ทีม ฉันจะฝันถึงหมากัดเธอ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นนทบุรี

18. ทีม CHAP

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นนทบุรี

19. ทีม ห้อง 408

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

20. ทีม ชมพูบานฉ่ำ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ

21. ทีม WHODO

คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ

22. ทีม ไม่เป็นรอง ต้องเป็นหนึ่ง

คณะวิทยาการสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

23. ทีม Active Production

คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ

24. ทีม Rookie

คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ

25. ทีม I Hate Monday

คณะวิทยาการสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

26. ทีม In Kham Riang

คณะวิทยาการสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

27. ทีม GG Good Game

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นนทบุรี

28. ทีม "Not marry me"

คณะวิทยาการสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

29. ทีม SPVC STUDIO

สาขาวิชาการออกแบบ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

30. ทีม ikidou

คณะนิเทศศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

31. ทีม โฮ๊กปี๊ป โปรดักชั่น

คณะวิทยาการสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

32. ทีม เมื่อไหร่จะได้นอน

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น จ.ขอนแก่น

33. ทีม VAGABONDs

คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ

34. ทีม โอ้ย เสียเส้น

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

35. ทีม 14° (สิบสี่องศา)

คณะวิทยาการสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

36. ทีม พอ พอ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นนทบุรี

37. ทีม Pinya Production

โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม

38. ทีม มารีโปรดักชั่น

โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

39. ทีม ANC

โรงเรียนอนุชนศึกษา จ.กาญจนบุรี

40. ทีม Digital Animal

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นนทบุรี

.

*10 ผลงานที่มียอดหัวใจสูงสุด

ผ่านแอปพลิเคชัน TikTok*

41. ทีม Fairy Secret

คณะวิทยาการสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

42. ทีม Fire boost up

โรงเรียนรังษีวิทยา จ.เชียงใหม่

43. ทีม This is Fine

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

44. ทีม Three Production

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพฯ

45. ทีม Girls Only

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นนทบุรี

46. ทีม Miij-cha-sheep

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

47. ทีม PND teams

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

48. ทีม Wendy Candy

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ

49. ทีม ภาพรวม

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ

50. ทีม Tc Film

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี

.

- การประกาศผลไม่เรียงตามคะแนน

- ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกทั้ง 50 ทีม จะต้องโทรยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ ‘รวมก๊วนมือปราบไซเบอร์’ ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2566 ที่โทร. 02-858-6279 ภายในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 ก่อน 12.00 น.

- ทุกทีมจะได้รับทุนสนับสนุน 3,000 บาท ในการปรับปรุงแก้ไขผลงานคลิปโฆษณาเพื่อสังคมให้ดียิ่งขึ้น

.

‘ปลูกความรู้ ทรูปลูกปัญญา’

.

#True #YPA2023

#TrueYoungProducerAwards

#ปลูกความรู้ #ทรูปลูกปัญญา

#ยั้งก่อนคลิกคลิกเมื่อชัวร์

#aat #TrueVisions #CCIB

#EarthAgendaFoundation