หน้าหลัก > สาระความรู้
บทความ : สาระความรู้
แสดง รายการ
สาระความรู้
11/07/2023
สถานการณ์ขยะทะเลปี 2564(https://km.dmcr.go.th/c_260/d_19461)      ปัญหาขยะทะเลในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากขยะพลาสติกที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีและไหลลงสู่ [...]